Todo App ที่ดีที่สุดคือการไม่ใช้มัน

Todo App ที่ดีที่สุดคือการไม่ใช้มัน
Photo by Glenn Carstens-Peters / Unsplash

จากหัวข้อโพสเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของผมเองเท่านั้นนะครับ เป็นโพสสั้นๆ 🤣

ปกติเชื่อว่าหลายๆ คนต้องมีแอพ Reminders แอพ Todo แอพ Task Management ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือของการทำงานกับเพื่อนร่วมทีมหรือลูกค้า

สำหรับโพสนี้ผมขอพูดถึงแค่เพียง Personal นะครับ เพราะแบบ Team หรือหลายๆ คนยังไงก็ต้องใช้ แต่สำหรับใช้ส่วนตัว ก็จะเป็นอีกความคิดนึงนั่นเอง


เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมรู้สึกว่าจัดการกับระเบียบตัวเองไม่ได้ เริ่มแบ่งเวลาไม่ถูก เริ่มมีอะไรให้ทำเยอะ หรือจัดลำดับความสำคัญไม่ถูก เมื่อนั้น ผมจะนึกถึง Todo App หรือหาแอพที่เอาไว้จัดการ ทั้ง Personal Management หรือ Product Management ต่างๆ เต็มไปหมด

แต่เมื่อไหร่ ที่ผมไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตมีปัญหา หรือต้องลำดับความสำคัญอะไร แค่ทำทุกๆ อย่างไปตามระบบ ทำทุกอย่างให้เหมือนเราคุ้นชินกับมันให้ติดเป็นนิสัย ช่วงเวลาแบบนี้แหละ ที่ผมแทบไม่เคยนึกถึง Todo App / Project Management เลย แทบลืมไปเลยด้วยซ้ำ อาจจะมีบ้างที่ต้องจดบันทึก สำคัญๆ จริงๆ แต่ก็ใส่ไว้เป็นแค่ Calendar ครับ

อย่างเมื่อก่อน มี Meeting มี Conference หรือมีฟุตบอล หรืออะไรก็แล้วแต่ เต็มไปหมด ที่ต้องดู Live สดๆ ผมต้องพยายามติดตาม ห้ามพลาดเลย แต่ปัจจุบัน ผมมองว่าชีวิตมันค่อนข้างยืดหยุ่น ด้วย Technology เราสามารถดูผ่าน Online ย้อนหลังในช่องทางต่างๆได้ ในเวลาที่เราสะดวก หรือแม้แต่การเรียน Online หรือการหาความรู้ต่างๆ ผมก็ชื่นชอบแบบ Self Place มากกว่าการที่ต้องเรียนตามตาราง เพราะมันคือสิ่งที่เราสนใจ สิ่งที่เราตั้งใจจริงๆ และแต่ละคน ใช้เวลาเข้าใจเรื่องเดียวกัน ต่างกัน บางคนเข้าใจไว บางคนเข้าใจช้า ซึ่งพอเป็น Self Place มันก็ดีกว่า สำหรับผม

และถึงแม้จะใช้พวก Tool ต่างๆ แต่ปกติผมมักจะใช้แค่ตอนวางแผน จัดระเบียบความคิด จัดระเบียบความสำคัญ และพอทำเสร็จ ก็แทบไม่ได้มาติดตาม หรือเปลี่ยน Status ว่า Task นั้นๆ มัน Completed แล้ว

สุดท้าย Todo App / Task & Project Management ก็เป็นเพียง Tool ที่เอาไว้จัดระเบียบความคิด หรือช่วยเตือนความจำ เท่านั้นเอง

ขอบคุณครับ